TAK SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT

W dniach 23-25 września 2019r. uczniowie SP w Rykoszynie brali czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem sukcesywnie udawali się wraz z opiekunami, wychowawcami w wyznaczone miejsca. Przed przystąpieniem do pracy dzieci i młodzież z każdej klasy została zapoznana z celem akcji. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w czasie wykonywanej pracy. Pogoda była sprzyjająca a uczniom nie brakowało zapału ….
Cele akcji edukacyjne jak i te w postaci wymiernej –posprzątanego ze śmieci terenu zostały osiągnięte!
Serdeczne podziękowania dla Wszystkich uczestników akcji.

Galeria zdjęć!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *