UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW I ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

7 października 2022 roku na trwałe zapisze się w historii naszej szkoły. Odbyły się dwie uroczystości: otwarcie Placu Zabaw i Siłowni Zewnętrznej oraz Ślubowanie uczniów klasy I. Odbyło się oficjalne uroczyste otwarcie, poświęcenie i oddanie do użytku Placu Zabaw i Siłowni Zewnętrznej. Spełniło się marzenie dzieci, rodziców, dyrektora i nauczycieli.
Pani dyrektor Agata Skalska serdecznie powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka, Dyrektora Zakładu Nordkalk w Miedziance Jerzego Kwiatka, Przedstawiciela Zakładu Nordkalk w Miedziance Dominika Budnego, Przedstawiciela Starostwa Powiatowego Cezarego Majchra, Księdza Proboszcza Tadeusza Lalewicza, Kierownika Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych Justynę Robak, Przewodniczącą Rady Rodziców Anitę Podsiadły, Radnego Gminy Piekoszów Zdzisława Grosickiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie Sławomira Majcherczyka, Sołtysa Waldemara Kotwicę, Danutę Kotwicę i Wacławę Gawlik przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie. Powitała również Rodziców, Nauczycieli i Uczniów naszej szkoły, serdecznie podziękowała wszystkim zgromadzonym za życzliwość, wsparcie, zaangażowanie, a w szczególności głównym sponsorom:

  • Panu Wójtowi Gminy Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi,
  • Panu Dyrektorowi Zakładu Nordkalk w Miedziance Jerzemu Kwiatkowi.

Galeria zdjęć!!!

Po poświęceniu placu zabaw przez księdza proboszcza Tadeusza Lalewicza, głos zabrał Wójt Gminy Piekoszów, pani dyrektor oraz obecni goście życząc dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy, wyrazili nadzieję, że plac zabaw stanie się ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Po powrocie na salę gimnastyczną obejrzeliśmy piękny występ Szkolnego Zespołu „Skowroneczki”, założonego przez dyrektora Agatę Skalską i prowadzonego przez panie Jolantę Hajduk i Iwonę Jakubowską.
Następnie przystąpiliśmy do ceremonii Ślubowania uczniów klasy pierwszej. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym programem artystycznym. Pięknie zaprezentowały zdobyte w szkole umiejętności i wiedzę. Otrzymały dużo braw za piękne śpiewanie, recytowanie wierszy i tańce.
Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała pani dyrektor szkoły Agata Skalska. Dowodem przyjęcia do społeczności uczniowskiej było wręczenie Dyplomów pasowania na ucznia przez panią dyrektor Agatę Skalską i wychowawczynię klasy pierwszej Małgorzatę Jabłońską.
Pani dyrektor złożyła życzenia Pierwszakom i Rodzicom oraz wręczyła każdemu miłą niespodziankę. Zaproszeni goście wypowiedzieli pod adresem naszych uczniów wile miłych słów i wręczyli upominki. Pierwszaki również otrzymały prezenty od swoich starszych kolegów z klasy II i III . Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Dzieci, Rodzice i zaproszeni Goście udali się na słodki poczęstunek. Ten dzień z pewnością pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka, Rodziców, zaproszonych Gości oraz całej społeczności szkolnej. Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *