Uroczystości w Naszej szkole

Uroczystość poświęcenia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego oraz symboliczne otwarcie odnowionego budynku szkoły

 

„Komendancie, prowadź nas,
Jak legiony w tamten czas,
Wiele mocy i siły nam daj …”

Te słowa hymnu naszej szkoły stały się mottem przewodnim niecodziennego wydarzenia mającego miejsce 22 października 2021r. – uroczystości poświęcenia pomnika patrona – Józefa Piłsudskiego, który stanął niedawno na szkolnym dziedzińcu, a także oficjalnego otwarcia budynku placówki po termoizolacji i remoncie.

Akademię swoją obecności uświetnili wyjątkowi goście: Poseł RP Pan Krzysztof Lipiec, Senator RP Pan Krzysztof Słoń, Wójt Gminy Piekoszów Pan Zbigniew Piątek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach Starszy Wizytator Łukasz Maj, członek Zarządu Powiatu Pan Cezary Majcher, Ksiądz Proboszcz Tadeusz Lalewicz, Radny Gminy Piekoszów Pan Zdzisław Grosicki, Kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych Pani Justyna Robak, Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu gminy Piekoszów, Prezes OSP Rykoszyn Pan Sławomir Majcherczyk, Dyrektor Gminnego Żłobka w Piekoszowie Pani Pelagia Rusiecka, Dyrektor Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie Pan Sławomir Sobański, Kierownik Produkcji i Logistyki Nordkalk Miedzianka Pan Michał Krawczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie Pani Justyna Malarczyk, przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Anita Podsiadły i Pan Przemek Błoński, Sołtys miejscowości Rykoszyn Pan Waldemar Kotwica, Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna, Strażacy z OSP Rykoszyn. Nie zabrakło także nauczycieli, rodziców, uczniów oraz mieszkańców Rykoszyna.

Fotorelacja!!!


Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie oraz pocztu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie, odśpiewaniu hymnu, a także powitaniu gości przez prowadzących galę – nauczycieli naszej szkoły – Panią Sylwię Giemzę i Pana Jacka Zajkowskiego, głos zabrała Pani Dyrektor – Agata Skalska. Wyraziła radość, że zarówno goście jak i cała społeczność szkolna mogą uczestniczyć w tym niecodziennym święcie. Józef Piłsudski to wielki Polaki i patriota, dla którego Bóg, honor i ojczyzna stanowiły najważniejsze wartości. Obecność jego podobizny na cokole będzie przypominała uczniom o tych wartościach, a on sam stanie się wzorcem do naśladowania w codziennym życiu. Pani Dyrektor odniosła się także do zakończonej niedawno termomodernizacji i gruntownego remontu budynku, dzięki którym poprawiła się jakość nauki i pracy, a placówka zyskała nowoczesny i piękny wygląd. Następnie głos zabrał gospodarz naszej gminy – Pan Zbigniew Piątek. Przypomniał on, że dwa lata temu placówka otrzymała imię Józefa Piłsudskiego oraz wyraził nadzieję, iż absolwenci szkoły będą takimi patriotami i będą tak reprezentować Polskę jak ich patron. Drugim radosnym wydarzeniem był gruntowny remont szkoły. Całość inwestycji wyniosła ponad 2 miliony złotych, ale warto było, bo uczniowie i grono pedagogiczne, którzy spędzają tu wiele godzin każdego dnia, mają lepsze warunki pracy i nauki. Wyraził nadzieję, że w tym budynku wykształci się wielu mądrych Polaków. Jako następny głos zabrał Pan Poseł Krzysztof Lipiec. Stwierdził, że to zaszczyt chodzić do szkoły, w której uczniowie mogą uczyć się o takich ludziach jak Józef Piłsudski, w jego szkolnych murach było to niemożliwe. Następnie zaintonował pieśń „Jedzie, jedzie na Kasztance”. Uczniowie, zachęceni przez Pana Posła, włączyli się do wspólnego śpiewu. Ponadto przytoczył słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska” i zaapelował, by uczniowie kierowali się nimi w swoim życiu. Przekazał także w podarunku książkę o innym wielkim człowieku – Leonardzie da Vinci. Z kolei Pan Senator Krzysztof Słoń życzył uczniom, by wyróżniali się w gminie i województwie, a Józef Piłsudski stanowił dla nich wzór nie tylko mocnego charakteru, ale przede wszystkim miłości do ojczyzny. Złożył podziękowania Panu Wójtowi za to, że nie koncentruje się na Piekoszowie, ale dba także o inne miejscowości gminy i dlatego szkoła stała się wizytówką Rykoszyna. Następnie Pan Michał Krawczyk pogratulował tak wybitnego patrona i wyraził zadowolenie ze współpracy przynoszącej pożądane efekty. Pan Radny Zdzisław Grosicki podziękował Panu Wójtowi za termomodernizację szkoły, Pani Dyrektor za to, że z jej inicjatywy pojawił się pomnik patrona, a Księdzu Proboszczowi za jego poświęcenie.
Następnie delegacja gości i uczniów pod przewodnictwem Pani Dyrektor udała się pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam Ksiądz Proboszcz uroczyście go poświęcił, a zaproszenie goście złożyli wieńce i kwiaty. Przecięto także wstęgę – symbol otwarcia placówki po termomodernizacji.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez naszych uczniów. Przedstawili oni historię szkoły, zebrani usłyszeli też utwory liryczne w ich interpretacji oraz wiele pieśni patriotycznych, które urozmaiciły akademię. Ważnym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu szkoły, jego autorkami są Pani Marta Kotwica (słowa) i Pani Jolanta Hajduk (słowa). W tej części uroczystości zebrani obejrzeli także występ taneczny naszego ucznia Igora Ptaka, który wspólnie ze swoją partnerką taneczną Haną Olczyk należą do Akademii Tańca. Igor wspólnie z Haną mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Następnie miał miejsce występ utworzonego w tym roku zespółu „Skowroneczki”, który od opieką Pani Jolanty Hajduk i Pani Iwony Jakubowskiej przygotował ludowe piosenki i tańce. Uczniów wsparły panie: Sylwia Lesiak, Aneta Poddębniak i Jolanta Hajduk, które uszyły dla nich stroje. Uroczystość uświetnił także występ Kapeli Rykoszyn działajacy przy kole Gospodyń Wiejskich od 2010 r. Zaprezentowali oni kilka utworów ze swojego repertuaru. Ich występ wprowadził radosną atmosferę.
Na zakończenie Pani Dyrektor wraz z Wójtem Gminy – Panem Zbigniewem Piątkiem wręczyli pamiątkowe dyplomy osobom, które przyczyniły się do tego, by pomnik Józefa Piłsudskiego mógł stanąć obok murów naszej szkoły oraz zaangażowały się w upiększanie terenu wokół niej. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciel firmy Nordkalk Miedzianka, Pan Waldemar Jaworski – właściciel firmy Waldi, Pan Sebastian Gajos – właściciel firmy Sebex-Bruk, Pan Bartłomiej Nowak, Pan Sławomir Majcherczyk oraz Pan Jerzy Walczak.
Prowadzący uroczystość podziękowali wszystkim za obecność w tej jak ważnej dla naszej szkoły chwili, za wszystkie ciepłe słowa i gratulacje. Będą one dla nas inspiracją i zachętą do dalszych działań.
Gości zaproszono do zwiedzania szkoły oraz wpisania się do księgi pamiątkowej, natomiast uczniów, rodziców i mieszkańców miejscowości na słodką niespodziankę.

Dodaj komentarz

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content