Akcja „Sprzątanie Świata” – Polska

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W Polsce akcję w 1994r. zainicjowała M. Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Od tego roku systematycznie w trzeci weekend września prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling a także wyszukuje się i w miarę możliwości usuwa dzikie wysypiska.
Zapraszamy do fotorelacji😊

Do akcji włączyli się również uczniowie i przedszkolaki wraz z nauczycielami i wychowawcami ze Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Rykoszynie. Decyzją Pani Dyrektor 28 września o godz. 9.00 wszyscy w dobrych humorach, pełni zapału, wyposażeni
w rękawiczki, worki i tabliczki z hasłami zabraniającymi składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych wyruszyli w teren. Każda grupa udała się według wcześniej ustalonego i przyjętego harmonogramu w wyznaczone miejsce. O czystość terenu przy szkole zadbały przedszkolaki oraz klasa I i II. Plac przy remizie strażackiej patrolowała klasa III. Strefą przydrożną przy kilku ulicach naszej miejscowości zajęli się uczniowie z klasy IV, V i VI. Natomiast najstarsze klasy: VII, VIII a i VIII b udały się najdalej i swoimi  działaniami objęły tereny zalesione przy drodze wiodącej w kierunku cmentarza parafialnego w Rykoszynie.
Nasi dzielni uczniowie bardzo się zaangażowali w pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wszyscy doskonale wiedzieli, że nie jest to spacer a misja ratunkowa. W swoich workach zgromadzili pokaźne ilości różnego rodzaju butelek, opakowań po produktach spożywczych, pojemników z małej gastronomii, tektury i folii. Odkryli też składowisko zużytych opon – te informacje zostaną przekazane do lokalnych władz. Zebrane śmieci przynieśli na plac szkolny, gdzie zostały w miarę możliwości posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników.
Nasi uczniowie wiedzą, że priorytetem akcji Sprzątanie Świata oprócz tego, aby pozbierać śmieci i likwidować dzikie wysypiska jest przede wszystkim propagowanie postawy współodpowiedzialności za środowisko naturalne i dawanie o tym świadectwa własną osobą. Akcja była dla uczniów, jak i dla nauczycieli swoistą lekcją w plenerze, która niosła przesłanie dla przyszłych pokoleń: NIE WOLNO ZAŚMIECAĆ ZIEMI!!!
Cieszymy się, że nasi uczniowie wiedzą, jak bardzo szkodzi Ziemi każdy wyrzucony bezmyślnie papierek, czy butelka i ile lat upłynie nim te odpady przestaną być szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi. Apelujemy do wszystkich: Naśladujcie naszych Młodych Obrońców Przyrody, którzy dzisiejszego dnia udowodnili, jak są WIELCY!!!

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wyrażenie zgody na udział w akcji i wyposażenie pociech w potrzebne materiały, a samym uczniom i nauczycielom za wcielenie słowa w czyn. Ogromne brawa dla wszystkich!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *