Informacja!

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W naszej szkole planowane są zajęcia wspomagające z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Deklaracja dostępna pod linkiem (kliknij tutaj), proszę o uzupełnienie i oddanie dokumentu do wychowawców do dnia 17.06.2021r. (środa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *