„Każdy z nas jest diamentem!”

Uczniowie klas siódmych oraz ósmej z naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu, czyli spotkaniu z artystą-raperem Mirosławem Kolczykiem ‘Kolah’.
Realizowany przez Pana Mirosława Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „ANTYMINA” był okazją do wysłuchania pięknego świadectwa artysty, który przestrzegając uczniów przed eksperymentowaniem z środkami psychoaktywnymi i alkoholem oraz podając konkretne przykłady kończących się tragicznie indywidualnych dramatów ludzkich, trafił do wyobraźni młodego człowieka. Pięknym przesłaniem, zaprezentowanym przez pana Kolczyka, była idea szczęśliwego życia, wolnego od używek, nienawiści, zniewolenia. Fundamentem takiego życia jest właściwie rozumiana wolność, głębokie więzi międzyludzkie, rodzina oraz zrozumienie sensu powołania do wzajemnej miłości, płynącej od Boga oraz odkrycie prawdy, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, że każdy z nas jest „diamentem”. Skupienie uczniów podczas występu artysty świadczyło o ich głębokim poruszeniu. Język i sposób przekazu dostosowany był do wieku uczestników, którzy bardzo pozytywnie wyrażali swoje opinie na temat spotkania. Nie tylko uczniowie byli oczarowani występem, również nauczyciele i pani dyrektor słuchali z uwagą i skupieniem.

Pragniemy serdecznie podziękować wójtowi Zbigniewowi Piątkowi za spotkanie, ponieważ było ono sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekoszowie oraz Fundacji „Służąc Życiu”. Występ ten był niezwykłym doświadczeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

Galeria zdjęć!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *