Nauka Zdalna

Organizacja pracy w dniach od 20 grudnia 2021 r.
do 09 stycznia 2022 r.

W dniach 20.12.2021 do 09.01.2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN wprowadzona została nauka zdalna.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Rykoszynie informuje że zajęcia w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

Uczniowie oddziału przedszkolnego (Zerówki) będą uczyć się stacjonarnie w szkole, w dniach 20.12 ( poniedziałek) i 21.12 (wtorek) 2021 r., oraz 03.01 (poniedziałek), 04 .01 ( wtorek) i 05.01 (środa) 2022 r. Objęci będą dowozem, oraz będą mogli skorzystać z obiadów w szkole.

Rodzice uczniów klas 1 – 3, którzy nie mogą zapewnić opieki swemu dziecku, nie mają warunków do pracy zdalnej w domu, uczniowie ci będą mogli uczestniczyć w zajęciach w szkole, na wniosek rodzica. Zapewniony zostanie im dostęp do zajęć edukacyjnych, oraz opiekuńczych.

Stacjonarnie prowadzone będą także zajęcia:

  • rewalidacyjno – wychowawcze,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W dniach 20 i 21 grudnia (poniedziałek i wtorek) oraz 03.01 (poniedziałek),   04.01(wtorek)  i 05.01  (środa) 2022 r. świetlica szkolna pracuje w godz. od 07 do 16:00.

Dzień 22 grudnia 2021 r. i 07 stycznia 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas 0 – 3 będą mogli skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych na świetlicy szkolnej, na wniosek rodzica. Świetlica w tych dniach w godzinach od 7:00 do 14:00 (dowozy i obiady w tych dniach są odwołane).

Zajęcia online odbywać się będą przy pomocy platformy ZOOM, linki i kody dostępu do zajęć zostaną przekazane uczniom przy pomocy dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły:
mgr Agata Skalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *