OBIADY – KWIECIEŃ

17 obiadów po 4,00 zł
Do zapłaty 68,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 marca
w sekretariacie szkoły.
Opłaty przyjmowane są w dniach od 20 do 22 kwietnia 2022

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content