OBIADY – PAŹDZIERNIK

19 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 104,50

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 września w sekretariacie szkoły. Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły:

85 8499 0008 0400 1977 2000 0005

z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 5 października 2022 r.
Zwroty za obiady w miesiącu wrześniu będą dokonywane gotówką
w sekretariacie szkoły.
Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *