29 FINAŁ AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”

Pierwszy raz akcję zainicjowała M. Stanisławska-Meysztowicz w 1994r – założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcji ściśle wpisują się w cele naszej placówki dlatego cała społeczność szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor – Agaty Skalskiej czynnie do niej się włączyła. W tym roku udało nam się zaprosić do współpracy w walce o czystą Ziemię: Ochotniczą Staż Pożarną w Rykoszynie na czele z komendantem straży – Panem Sławomirem Majerczykiem, Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie pod przewodnictwem – Pani Danuty Kotwicy, radnego miejscowości Rykoszyna i Gałęzic – Pana Zdzisława Gronickiego. Nasze działania objął honorowym patronatem Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Dzięki współpracy z Referatem Gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy zostaliśmy wyposażeni w worki i rękawiczki  jednorazowe.

Fotorelacja!!!
23 września o godz. 8.00 wszyscy w dobrych humorach, pełni zapału, zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i tabliczki z hasłami zabraniającymi składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych wyruszyli w teren. Każda grupa udała się według wcześniej ustalonego i przyjętego harmonogramu w wyznaczone miejsce. O czystość terenu przy szkole zadbały przedszkolaki. Plac przy remizie strażackiej patrolowała klasa I. Strefą przydrożną przy kilku ulicach naszej miejscowości zajęli się uczniowie z klasy II, III, IV, V. Natomiast najstarsze klasy: VI, VII, VIII udały się najdalej i swymi działaniami objęły tereny zalesione przy drodze wiodącej w kierunku: cmentarza parafialnego w Rykoszynie, Zawady i Gałęzic.  Nasi dzielni uczniowie bardzo się zaangażowali w pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wszyscy doskonale wiedzieli, że nie jest to spacer, a misja ratunkowa. W swoich workach zgromadzili pokaźne ilości różnego rodzaju butelek, opakowań po produktach spożywczych, pojemników z małej gastronomii, tektury i folii. Odkryli też składowisko zużytych opon – te informacje zostaną przekazane do lokalnych władz. Zebrane śmieci dzięki zaangażowaniu Strażaków zostały przewiezione w wyznaczone miejsce przy szkole, gdzie zostały w miarę możliwości posegregowane i wyrzucone do odpowiednich pojemników.
Nasi uczniowie wiedzą, że priorytetem akcji Sprzątanie Świata oprócz tego, aby pozbierać śmieci i likwidować dzikie wysypiska jest przede wszystkim propagowanie postawy współodpowiedzialności za środowisko naturalne i dawanie o tym świadectwa własną osobą. Takiej właśnie postawy pogratulował uczniom Pan Wójt – Zbigniew Piątek, który odwiedził nas na podsumowaniu akcji. Zauważył, że bardzo cieszy go fakt, iż uczniowie wiedzą, jak bardzo szkodzi Ziemi każdy wyrzucony bezmyślnie papierek, czy butelka i jak bardzo te porzucone byle gdzie odpady są szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi. A to, co dzisiaj zrobili to mały krok w kierunku czystszego, piękniejszego i bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że w tym roku nasze działanie wsparli przedstawiciele lokalnej społeczności i jeszcze raz dziękujemy im za okazaną pomoc.
Tego dnia nie brakowało emocji. Na młodych „Pogromców śmieci” czekała jeszcze niespodzianka – owoce – podarowane przez rodziców uczniów, ciasta – przygotowane przez panie z Koła Gospodyń i kiełbaska ufundowane przez Panią Dyrektor, a przygotowana przez nasze sympatyczne panie z obsługi: Renatkę, Jolę i Elę.
Deklarujemy, że to nie koniec. My dopiero się rozkręcamy i nie zamierzamy spocząć na laurach. Apelujemy też do wszystkich: Naśladujcie nas – Młodych Obrońców Przyrody, dzisiaj udowodniliśmy choć jeszcze może mali, młodzi, to jednak WIELCY.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom za wyrażenie zgody na udział w akcji, a samym uczniom i nauczycielom za wcielenie słowa w czyn. Ogromne brawa dla wszystkich zaangażowanych!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *