„Odblaskowa Szkoła” – nasze cele zostały osiągnięte

W poniedziałek 13 listopada podczas szkolnego apelu uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia krótkiej prezentacji poprowadzonej przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego: Amelię Podsiadły i Maję Lotko. Było to już ostatnie z działań wynikających z realizacji pilotażowego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, a koordynatorem Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas projekcji filmiku „Bądź widoczny, nie bądź mroczny”, uczniom, po raz kolejny,  przypomniano o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Warto wspomnieć, że w myśl zasady, iż szkoła nie tylko uczy, ale i pomaga w wychowaniu, kształtowaniu właściwych postaw, dba również o szeroko pojęte bezpieczeństwo swoich podopiecznych.  Dlatego też  w trakcie trwania konkursu uczniowie zostali wyposażeni w opaski odblaskowe ufundowane przez Radę Rodziców, byli uświadamiani podczas spotkań przez Panią Dyrektor, a następnie przez wychowawców, nauczycieli o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Galeria zdjęć!!!

Podczas zajęć pozalekcyjnych została przygotowana  ścinka z przesłaniem „NOŚ ODBLASKI”, na której można było złożyć autograf, napisać rymowankę, czy po prostu zostawić jakiś ślad poparcia. Do jej powstania przyczyniły się dziewczynki z klasy III: Wiktoria Giemza, Lena Jakubowska, Maja Wojtasińska i Oliwia Muła oraz Patryk Żelazny z kl. VII. Przy ściance uczniowie, rodzice, nauczyciel mogli wykonać zdjęcie i udostępnić w mediach społecznościowych.

Innym podjętym działaniem był ogłoszony szkolny konkurs plastyczny „Noś odblaski- bądź bezpieczny”. Nasi podopieczni mogli rozwijać swoje talenty i edukować innych poprzez wykonane plakaty, które w myśl regulaminu miały zachęcać do noszenia odblasków lub ukazać ewentualne skutki braku elementów odblaskowych. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów i przedszkolaków i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 50 pięknych prac, spośród których jury wyłoniło zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

Nagroda główna:

 • Tymon Ptak, klasa „0”
 • Szymon Ptak, klasa I
 • Maria Paździerz, klasa III
 • Natalia Gos, klasa IV
 • Wiktoria Pszczoła, klasa V
 • Maksymilian Sygut, klasa V
 • Marta Błońska, klasa VI
 • Bartosz Pinda, klasa VII
 • Bartosz Wnuk, klasa VIII
 • Wyróżnienia:
 • Natalia Słowik, klasa „0”
 • Aurelia Boszczyk, klasa „0”
 • Szymon Jakubowski, kasa I
 • Zuzanna Starzyńska, klasa I
 • Julia Kowalczyk, klasa III
 • Kacper Walczak, klasa III
 • Kacper Gos, klasa IV
 • Oliwia Czechowicz, klasa V
 • Kinga Gos, klasa VII

Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, zostały rozwieszone w gablotach informacyjnych na terenie miasta i gminy Piekoszów. Mogło to dojść do skutku dzięki zrozumieniu wagi problemu i chęci podniesienia bezpieczeństwa w wśród lokalnej społeczności przez sołtysów z poszczególnych sołectw. Za pomoc i zaangażowanie bardzo dziękujemy następującym włodarzom: pani Annie Nartowskiej –

Gałęzice, panu Waldemarowi Kotwicy – Rykoszyn, panu Robertowi Ślępowi – Micigózd, panu Markowi Sorbianowi – Piekoszów, pani Magdalenie Kos – Szczukowskie Górki, panu Sławomirowi Staszewskiemu – Janów,  panu Leszkowi Czokowi – Łaziska i pani Halinie Kopacz – Skałka.

Podjęte działania, w myśl udziału placówki w pilotażowym konkursie „Odblaskowa Szkoła”, bezpośrednio zwiększą świadomość naszych uczniów ich rodzin na temat wagi noszenia odblasków. Nie ukrywamy, że mamy też nadzieję, że apel zawarty w wyeksponowanych pracach plastycznych naszych młodych artystów przełoży się na podniesienie bezpieczeństw na terenie całej gminie.

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content