„Odblaskowa Szkoła” – nasze cele zostały osiągnięte

W poniedziałek 13 listopada podczas szkolnego apelu uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia krótkiej prezentacji poprowadzonej przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego: Amelię Podsiadły i Maję Lotko. Było to już ostatnie z działań wynikających z realizacji pilotażowego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, a koordynatorem Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas projekcji filmiku „Bądź widoczny, nie bądź mroczny”, uczniom, po raz kolejny,  przypomniano o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Warto wspomnieć, że w myśl zasady, iż szkoła nie tylko uczy, ale i pomaga w wychowaniu, kształtowaniu właściwych postaw, dba również o szeroko pojęte bezpieczeństwo swoich podopiecznych.  Dlatego też  w trakcie trwania konkursu uczniowie zostali wyposażeni w opaski odblaskowe ufundowane przez Radę Rodziców, byli uświadamiani podczas spotkań przez Panią Dyrektor, a następnie przez wychowawców, nauczycieli o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Galeria zdjęć!!!

Podczas zajęć pozalekcyjnych została przygotowana  ścinka z przesłaniem „NOŚ ODBLASKI”, na której można było złożyć autograf, napisać rymowankę, czy po prostu zostawić jakiś ślad poparcia. Do jej powstania przyczyniły się dziewczynki z klasy III: Wiktoria Giemza, Lena Jakubowska, Maja Wojtasińska i Oliwia Muła oraz Patryk Żelazny z kl. VII. Przy ściance uczniowie, rodzice, nauczyciel mogli wykonać zdjęcie i udostępnić w mediach społecznościowych.

Innym podjętym działaniem był ogłoszony szkolny konkurs plastyczny „Noś odblaski- bądź bezpieczny”. Nasi podopieczni mogli rozwijać swoje talenty i edukować innych poprzez wykonane plakaty, które w myśl regulaminu miały zachęcać do noszenia odblasków lub ukazać ewentualne skutki braku elementów odblaskowych. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów i przedszkolaków i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 50 pięknych prac, spośród których jury wyłoniło zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

Nagroda główna:

 • Tymon Ptak, klasa „0”
 • Szymon Ptak, klasa I
 • Maria Paździerz, klasa III
 • Natalia Gos, klasa IV
 • Wiktoria Pszczoła, klasa V
 • Maksymilian Sygut, klasa V
 • Marta Błońska, klasa VI
 • Bartosz Pinda, klasa VII
 • Bartosz Wnuk, klasa VIII
 • Wyróżnienia:
 • Natalia Słowik, klasa „0”
 • Aurelia Boszczyk, klasa „0”
 • Szymon Jakubowski, kasa I
 • Zuzanna Starzyńska, klasa I
 • Julia Kowalczyk, klasa III
 • Kacper Walczak, klasa III
 • Kacper Gos, klasa IV
 • Oliwia Czechowicz, klasa V
 • Kinga Gos, klasa VII

Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, zostały rozwieszone w gablotach informacyjnych na terenie miasta i gminy Piekoszów. Mogło to dojść do skutku dzięki zrozumieniu wagi problemu i chęci podniesienia bezpieczeństwa w wśród lokalnej społeczności przez sołtysów z poszczególnych sołectw. Za pomoc i zaangażowanie bardzo dziękujemy następującym włodarzom: pani Annie Nartowskiej –

Gałęzice, panu Waldemarowi Kotwicy – Rykoszyn, panu Robertowi Ślępowi – Micigózd, panu Markowi Sorbianowi – Piekoszów, pani Magdalenie Kos – Szczukowskie Górki, panu Sławomirowi Staszewskiemu – Janów,  panu Leszkowi Czokowi – Łaziska i pani Halinie Kopacz – Skałka.

Podjęte działania, w myśl udziału placówki w pilotażowym konkursie „Odblaskowa Szkoła”, bezpośrednio zwiększą świadomość naszych uczniów ich rodzin na temat wagi noszenia odblasków. Nie ukrywamy, że mamy też nadzieję, że apel zawarty w wyeksponowanych pracach plastycznych naszych młodych artystów przełoży się na podniesienie bezpieczeństw na terenie całej gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *