Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca października zmieniają się zasady płatności za obiady, które będą dokonywane wyłącznie przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005
z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc. Opłata za żywienie ucznia w danym miesiącu powinna  być przekazana najpóźniej do 5 każdego miesiąca. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 5,50 zł

Zgłoszenia dzieci na obiady na miesiąc październik proszę dokonać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 28 września 2022. Uczniowie, którzy korzystali z obiadów w miesiącu wrześniu będą automatycznie zapisywani na kolejne miesiące, o ile nie zgłoszona będzie rezygnacja z obiadów.

Zgłoszenia nieobecności dzieci dokonujemy z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 11:00 w sekretariacie szkoły.

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z jadalni oraz wysokości opłat za posiłki szkolne.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości opłaty za dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *