Przesłanie klimatyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach konkursu ekologicznego pt. „Przesłanie klimatyczne” podjął decyzję o przyznaniu Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie nagrody głównej w wysokości 14 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni biologiczno – przyrodniczej oraz na dofinansowanie wycieczki edukacyjno – ekologicznej.

Nagrody zostały wręczone na uroczystej Gali Finałowej zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniu 2 października 2019 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce, gdzie po ich odbiór udała się pani Dyrektor Agata Skalska ze zwycięską grupą 10 uczniów z klasy ósmej.

Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w zakresie zachodzących zmian klimatycznych.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować przesłanie klimatyczne zawierające punkt widzenia młodego człowieka na zachodzące zmiany klimatyczne. Przygotowali postulaty, proponowane działania naprawcze oraz zaprezentowali jakie mają oczekiwania wobec działań władz w zakresie poprawy stanu środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *